GEO | Geotekniikka


Pohjatutkimukset eri kairausmenetelmillä

 • painokairaus
 • tärykairaus
 • heijarikairaus
 • puristinheijarikairaus
 • CPTU-kairaus
 • siipikairaus
 • porakonekairaus tangoilla
 • porakonekairaus suojaputkilla

Näytteenotto ja laboratoriotutkimukset

 • häiriintyneet ja häiriintymättömät näytteet
 • maalajit, vesipitoisuus, humuspitoisuus, leikkauslujuus, hienousluku yms.
 • raekoostumus, hienot ja karkeat maalajit
 • murskattavien kiviainesten laadunvalvonta

Geotekninen suunnittelu

 • rakennusten ja infrarakenteiden perustaminen
 • luiskattavat ja tuettavat kaivannot
 • pohjavesiasiat, kuivatus
 • maa- ja pohjarakenteiden valvonta
 • vanhojen perustusten korjaus
 • rakennuskatselmukset, tärinäselvitykset

Laadunvalvontakokeet työkohteissa

 • inklinometrimittauskalusto
 • huokosvedenpaineseuranta
 • painumamittaus, tarkkavaaituskalusto
 • Loadman- ja Heavy Loadman -pudotuspainomittaukset
 • Troxler-mittaukset (tiiviysastemittaukset)

Geotekniikan kalustoomme kuuluu mm. 12 tela-alustaista kairakonetta