Me autamme sinua rakentamaan kestävälle pohjalle

Kun olet rakentamassa, sinun täytyy selvittää monta asiaa maasta, jolle aiot rakentaa. Geopalvelu mittaa, tutkii ja kartoittaa kaiken maan päällä ja sen alla. Autamme sinua myös maanrakennushankkeiden suunnittelussa ja valvonnassa.

Päätoimialamme ovat:

GEO - Geotekniikka

GEO - Geotekniikka

Pohjatutkimukset, maaperätutkimukset ja -näytteet, geotekninen suunnittelu ja työkohteiden laadunvalvonta.

MKT - Mittaus- ja kartoitustekniikka

MKT - Mittaus- ja kartoitustekniikka

Maastokartoitukset ja -mittaukset, maastomallit, vaaitukset, laserkeilaukset, rakentamisen mittaukset sekä valvonta- ja erikoismittaukset.

TKA - Tie-, katu- ja aluesuunnittelu

TKA - Tie-, katu- ja aluesuunnittelu

Teiden, katujen, pihojen, ulkoalueiden (mm. torit, urheilukentät, ampumaradat), kunnallistekniikan, vesistörakenteiden ja hulevesijärjestelmien suunnittelu.

YMP - Ympäristönsuunnittelu

YMP - Ympäristönsuunnittelu

Pilaantuneen maaperän kenttä- ja laboratoriotutkimukset, ympäristölupiin liittyvät selvitykset ja suunnittelu sekä valvonta ja lausunnot.