YMP | Ympäristön-suunnittelu


Tutkimukset

 • PIMA-tutkimukset
 • pilaantuneen maan näytteenotto
 • kenttämittaukset, pika-analyysit
 • laboratorioanalyysit
 • historiaselvitykset
 • vesinäytteet
 • pohja- ja orsiveden pinnat
 • maa-ainesten ottoon liittyvät tutkimukset

Suunnittelu

 • pilaantuneen maan kunnostussuunnittelu
 • ympäristölupaan liittyvät selvitykset
 • kaatopaikka-aluesuunnittelu – vanhojen lopettaminen ja uusien rakentaminen
 • teollisuuden kaatopaikat
 • maa-ainesten ottosuunnittelu sora- ja kallioalueet

Valvonta

 • maaperän kunnostuksen valvonta
 • kenttäkokeet, laboratorioanalyysit
 • vesinäytteet
 • maa-aineisten kelpoisuus
 • maarakenteiden laadunvalvonta
 • lausunnot ja raportit
 • tarkkailunäytteenotot